[แม่จัน] Latest Update

Water Level MSL

735 cm.
Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Battery (V) Date Time
29.4 48 0.0 11.24 2018-01-24 13:25:51

Water Level MSL

125 cm.
Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Battery (V) Date Time
27.3 81 0.0 6.47 2017-11-28 17:26:36

Sensor - CH22
GREEN CODE

Water Level MSL

505 cm.
Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Battery (V) Date Time
35.2 52 0.0 9.48 2017-05-21 16:48:08

Sensor - CH2CH2
GREEN CODE

Water Level MSL

532 cm.
Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Battery (V) Date Time
24.3 65 0.0 10.0 2016-12-29 12:24:09

Sensor - CH25
GREEN CODE

Water Level MSL

514 cm.
Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Battery (V) Date Time
24.4 97 None 7.18 2017-05-16 11:46:47

Date filter

Real-time Data

Sensor Water Level MSL (cm.) Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Date Time Code
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 29.4 48 0.0 2018-01-24 13:25:51
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 29.3 47 0.0 2018-01-24 13:20:48
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 29.0 49 0.0 2018-01-24 13:15:43
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 28.8 53 0.0 2018-01-24 13:10:38
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 28.6 53 0.0 2018-01-24 13:05:35
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 28.4 55 0.0 2018-01-24 13:00:33
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 28.3 58 0.0 2018-01-24 12:55:27
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 28.3 57 0.0 2018-01-24 12:50:23
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 28.1 54 0.0 2018-01-24 12:45:19
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 27.8 56 0.0 2018-01-24 12:40:15
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 27.8 52 0.0 2018-01-24 12:35:11
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 27.7 53 0.0 2018-01-24 12:30:09
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 27.5 55 0.0 2018-01-24 12:25:03
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 27.3 56 0.0 2018-01-24 12:19:58
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 27.1 54 0.0 2018-01-24 12:14:55
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 27.0 56 0.0 2018-01-24 12:09:51
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 26.6 57 0.0 2018-01-24 12:04:47
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 26.3 57 0.0 2018-01-24 11:59:43
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 25.9 57 0.0 2018-01-24 11:54:39
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 25.6 57 0.0 2018-01-24 11:49:34
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 25.5 60 0.0 2018-01-24 11:44:30
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 25.4 60 0.0 2018-01-24 11:39:26
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 25.4 60 0.0 2018-01-24 11:34:22
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 25.4 60 0.0 2018-01-24 11:29:18
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 25.2 61 0.0 2018-01-24 11:24:14
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 734 25.0 61 0.0 2018-01-24 11:19:10
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 734 24.9 63 0.0 2018-01-24 11:14:07
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 729 24.9 62 0.0 2018-01-24 11:08:38
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 729 24.6 64 0.0 2018-01-24 11:03:10
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 722 23.9 65 0.0 2018-01-24 10:51:55
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 722 23.7 65 0.0 2018-01-24 10:44:36
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 31.9 51 0.0 2018-01-23 14:49:16
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 30.4 51 0.0 2018-01-23 14:43:48
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 30.3 52 0.0 2018-01-23 14:38:44
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 30.2 50 0.0 2018-01-23 14:33:40
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 30.3 51 0.0 2018-01-23 14:28:36
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 30.0 52 0.0 2018-01-23 14:23:32
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 29.8 52 0.0 2018-01-23 14:18:28
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 29.7 53 0.0 2018-01-23 14:13:25
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 29.3 54 0.0 2018-01-23 14:08:21
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 29.3 52 0.0 2018-01-23 14:03:16
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 29.3 53 0.0 2018-01-23 13:58:12
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 29.3 54 0.0 2018-01-23 13:53:08
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 29.2 54 0.0 2018-01-23 13:48:04
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 28.8 55 0.0 2018-01-23 13:43:00
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 28.4 56 0.0 2018-01-23 13:37:56
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 28.1 56 0.0 2018-01-23 13:33:10
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 27.9 57 0.0 2018-01-23 13:27:48
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 27.8 57 0.0 2018-01-23 13:22:44
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 27.7 58 0.0 2018-01-23 13:17:41
RED