[แม่จัน] Latest Update

Water Level MSL

735 cm.
Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Battery (V) Date Time
32.5 50 0.0 6.51 2018-01-20 14:43:26

Water Level MSL

125 cm.
Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Battery (V) Date Time
27.3 81 0.0 6.47 2017-11-28 17:26:36

Sensor - CH22
GREEN CODE

Water Level MSL

505 cm.
Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Battery (V) Date Time
35.2 52 0.0 9.48 2017-05-21 16:48:08

Sensor - CH2CH2
GREEN CODE

Water Level MSL

532 cm.
Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Battery (V) Date Time
24.3 65 0.0 10.0 2016-12-29 12:24:09

Sensor - CH25
GREEN CODE

Water Level MSL

514 cm.
Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Battery (V) Date Time
24.4 97 None 7.18 2017-05-16 11:46:47

Date filter

Real-time Data

Sensor Water Level MSL (cm.) Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Date Time Code
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 32.5 50 0.0 2018-01-20 14:43:26
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 30.5 49 0.0 2018-01-20 14:37:57
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 30.3 47 0.0 2018-01-20 14:32:53
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 29.9 50 0.0 2018-01-20 14:27:49
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 29.7 50 0.0 2018-01-20 14:22:45
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 29.5 53 0.0 2018-01-20 14:17:41
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 29.5 52 0.0 2018-01-20 14:12:37
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 29.4 52 0.0 2018-01-20 14:07:33
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 29.2 53 0.0 2018-01-20 14:02:30
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 29.0 55 0.0 2018-01-20 13:57:25
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 28.6 55 0.0 2018-01-20 13:52:21
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 28.5 56 0.0 2018-01-20 13:47:18
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 28.2 57 0.0 2018-01-20 13:42:35
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 27.9 57 0.0 2018-01-20 13:37:09
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 27.8 59 0.0 2018-01-20 13:32:06
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 27.6 60 0.0 2018-01-20 13:27:21
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 27.4 61 0.0 2018-01-20 13:22:05
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 27.4 61 0.0 2018-01-20 13:16:54
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 27.3 62 0.0 2018-01-20 13:11:49
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 27.1 62 0.0 2018-01-20 13:06:45
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 27.0 63 0.0 2018-01-20 13:01:41
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 26.9 63 0.0 2018-01-20 12:56:36
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 26.8 64 0.0 2018-01-20 12:51:33
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 26.7 62 0.0 2018-01-20 12:46:29
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 26.9 64 0.0 2018-01-20 12:41:24
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 26.9 63 0.0 2018-01-20 12:36:20
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 26.9 63 0.0 2018-01-20 12:31:19
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 26.5 64 0.0 2018-01-20 12:21:09
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 26.4 65 0.0 2018-01-20 12:16:08
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 26.3 65 0.0 2018-01-20 12:11:07
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 26.0 67 0.0 2018-01-20 12:05:56
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 25.5 67 0.0 2018-01-20 11:55:48
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 25.2 68 0.0 2018-01-20 11:50:45
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 25.1 68 0.0 2018-01-20 11:45:53
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 24.8 67 0.0 2018-01-20 11:40:42
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 24.6 66 0.0 2018-01-20 11:35:32
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 24.6 67 0.0 2018-01-20 11:31:06
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 24.4 70 0.0 2018-01-20 11:22:09
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 24.2 71 0.0 2018-01-20 11:16:45
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 24.2 71 0.0 2018-01-20 10:56:18
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 735 24.0 73 0.0 2018-01-20 10:48:28
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 729 23.4 74 0.0 2018-01-20 10:37:06
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 729 23.2 73 0.0 2018-01-20 10:27:18
RED
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 102 30.7 52 0.0 2018-01-19 14:37:08
YELLOW
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 102 29.3 51 0.0 2018-01-19 14:31:40
YELLOW
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 102 29.2 53 0.0 2018-01-19 14:26:35
YELLOW
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 102 29.0 52 0.0 2018-01-19 14:21:33
YELLOW
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 102 29.0 53 0.0 2018-01-19 14:16:30
YELLOW
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 102 28.9 52 0.0 2018-01-19 14:11:29
YELLOW
STK-06 สะพานลานทอง (แม่จัน) 102 28.9 53 0.0 2018-01-19 14:06:19
YELLOW