[แม่คำ] Latest Update

Water Level MSL

0 cm.
Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Battery (V) Date Time
39.2 34 0.0 12.93 2016-05-12 18:34:25

Water Level MSL

173 cm.
Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Battery (V) Date Time
28.8 69 0.0 6.35 2017-11-08 17:53:03

Water Level MSL

554 cm.
Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Battery (V) Date Time
38.9 29 0.0 6.83 2016-03-16 15:58:20

Water Level MSL

118 cm.
Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Battery (V) Date Time
29.9 53 0.0 12.98 2017-11-08 15:44:48

Water Level MSL

0 cm.
Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Battery (V) Date Time
30.7 52 0.0 0.0 2017-11-08 14:45:36

Sensor - K22
GREEN CODE

Water Level MSL

591 cm.
Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Battery (V) Date Time
31.2 74 0.0 9.94 2017-09-03 17:07:33

Sensor - K11
GREEN CODE

Water Level MSL

704 cm.
Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Battery (V) Date Time
30.2 80 0.0 14.7 2017-07-17 11:47:02

Date filter

Graph

GRAPH HERE
GRAPH HERE
GRAPH HERE
GRAPH HERE
GRAPH HERE
GRAPH HERE
GRAPH HERE

Real-time Data

Sensor Water Level MSL (cm.) Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Date Time Code
STK-04 สะพานบ้านด้าย (แม่คำ) 173 28.8 69 0.0 2017-11-08 17:53:03
GREEN
STK-04 สะพานบ้านด้าย (แม่คำ) 172 28.5 67 0.0 2017-11-08 17:37:49
GREEN
STK-04 สะพานบ้านด้าย (แม่คำ) 173 28.6 64 0.0 2017-11-08 17:21:29
GREEN
STK-04 สะพานบ้านด้าย (แม่คำ) 172 28.8 63 0.0 2017-11-08 17:10:39
GREEN
STK-04 สะพานบ้านด้าย (แม่คำ) 174 29.6 59 0.0 2017-11-08 16:53:39
GREEN
STK-04 สะพานบ้านด้าย (แม่คำ) 174 29.9 57 0.0 2017-11-08 16:43:29
GREEN
STK-04 สะพานบ้านด้าย (แม่คำ) 173 30.9 53 0.0 2017-11-08 16:16:20
GREEN
STK-04 สะพานบ้านด้าย (แม่คำ) 173 31.5 48 0.0 2017-11-08 15:49:10
GREEN
STK-02 สะพานศรีค้ำ (แม่คำ) 118 29.9 53 0.0 2017-11-08 15:44:48
GREEN
STK-02 สะพานศรีค้ำ (แม่คำ) 118 29.4 52 0.0 2017-11-08 15:44:00
GREEN
STK-02 สะพานศรีค้ำ (แม่คำ) 118 29.4 51 0.0 2017-11-08 15:42:51
GREEN
STK-02 สะพานศรีค้ำ (แม่คำ) 101 29.4 51 0.0 2017-11-08 15:42:06
GREEN
STK-02 สะพานศรีค้ำ (แม่คำ) 119 29.6 51 0.0 2017-11-08 15:40:54
GREEN
STK-04 สะพานบ้านด้าย (แม่คำ) 175 32.0 48 0.0 2017-11-08 15:37:15
GREEN
STK-02 สะพานศรีค้ำ (แม่คำ) 101 29.5 52 0.0 2017-11-08 15:35:04
GREEN
STK-02 สะพานศรีค้ำ (แม่คำ) 101 29.4 51 0.0 2017-11-08 15:29:54
GREEN
STK-04 สะพานบ้านด้าย (แม่คำ) 175 32.1 47 0.0 2017-11-08 15:27:06
GREEN
STK-04 สะพานบ้านด้าย (แม่คำ) 174 32.2 47 0.0 2017-11-08 15:22:02
GREEN
STK-02 สะพานศรีค้ำ (แม่คำ) 111 29.2 54 0.0 2017-11-08 15:19:32
GREEN
STK-02 สะพานศรีค้ำ (แม่คำ) 113 29.6 54 0.0 2017-11-08 15:14:22
GREEN
STK-04 สะพานบ้านด้าย (แม่คำ) 175 32.9 45 0.0 2017-11-08 15:10:07
GREEN
STK-02 สะพานศรีค้ำ (แม่คำ) 115 29.2 52 0.0 2017-11-08 15:08:48
GREEN
STK-02 สะพานศรีค้ำ (แม่คำ) 116 29.4 52 0.0 2017-11-08 15:03:49
GREEN
STK-02 สะพานศรีค้ำ (แม่คำ) 116 29.5 52 0.0 2017-11-08 14:58:27
GREEN
STK-04 สะพานบ้านด้าย (แม่คำ) 173 33.5 44 0.0 2017-11-08 14:54:53
GREEN
STK-02 สะพานศรีค้ำ (แม่คำ) 115 29.5 52 0.0 2017-11-08 14:48:18
GREEN
STK-01 สะพานฝายผาม้า (แม่คำ) 0 30.7 52 0.0 2017-11-08 14:45:36
GREEN
STK-04 สะพานบ้านด้าย (แม่คำ) 175 34.3 43 0.0 2017-11-08 14:43:01
GREEN
STK-01 สะพานฝายผาม้า (แม่คำ) 0 30.6 51 0.0 2017-11-08 14:39:11
GREEN
STK-02 สะพานศรีค้ำ (แม่คำ) 115 29.9 52 0.0 2017-11-08 14:37:44
GREEN
STK-02 สะพานศรีค้ำ (แม่คำ) 110 30.1 51 0.0 2017-11-08 14:32:32
GREEN
STK-04 สะพานบ้านด้าย (แม่คำ) 174 34.7 41 0.0 2017-11-08 14:27:46
GREEN
STK-02 สะพานศรีค้ำ (แม่คำ) 112 30.3 49 0.0 2017-11-08 14:27:24
GREEN
STK-01 สะพานฝายผาม้า (แม่คำ) 0 30.3 53 0.0 2017-11-08 14:23:44
GREEN
STK-04 สะพานบ้านด้าย (แม่คำ) 174 35.4 39 0.0 2017-11-08 14:20:58
GREEN
STK-02 สะพานศรีค้ำ (แม่คำ) 112 30.6 49 0.0 2017-11-08 14:20:22
GREEN
STK-04 สะพานบ้านด้าย (แม่คำ) 174 35.8 39 0.0 2017-11-08 14:15:53
GREEN
STK-02 สะพานศรีค้ำ (แม่คำ) 114 30.6 50 0.0 2017-11-08 14:15:13
GREEN
STK-04 สะพานบ้านด้าย (แม่คำ) 174 36.3 37 0.0 2017-11-08 14:10:49
GREEN
STK-02 สะพานศรีค้ำ (แม่คำ) 114 30.0 52 0.0 2017-11-08 14:09:59
GREEN
STK-04 สะพานบ้านด้าย (แม่คำ) 175 36.9 37 0.0 2017-11-08 14:05:44
GREEN
STK-02 สะพานศรีค้ำ (แม่คำ) 115 29.6 52 0.0 2017-11-08 14:04:50
GREEN
STK-04 สะพานบ้านด้าย (แม่คำ) 174 37.2 36 0.0 2017-11-08 14:00:39
GREEN
STK-02 สะพานศรีค้ำ (แม่คำ) 114 29.1 53 0.0 2017-11-08 13:54:27
GREEN
STK-04 สะพานบ้านด้าย (แม่คำ) 174 37.5 34 0.0 2017-11-08 13:53:52
GREEN
STK-02 สะพานศรีค้ำ (แม่คำ) 114 29.0 54 0.0 2017-11-08 13:49:19
GREEN
STK-02 สะพานศรีค้ำ (แม่คำ) 114 29.3 53 0.0 2017-11-08 13:44:05
GREEN
STK-02 สะพานศรีค้ำ (แม่คำ) 117 29.5 52 0.0 2017-11-08 13:38:56
GREEN
STK-02 สะพานศรีค้ำ (แม่คำ) 114 29.5 51 0.0 2017-11-08 13:33:45
GREEN
STK-04 สะพานบ้านด้าย (แม่คำ) 173 35.8 38 0.0 2017-11-08 13:33:32
GREEN