[ลุ่มน้ำโขง (ภาคหนือ)] Latest Update

Water Level MSL

0 cm.
Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Battery (V) Date Time
31.0 58 0.0 6.65 2016-12-05 16:55:29

Water Level MSL

80 cm.
Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Battery (V) Date Time
39.4 99 0.27 7.05 2017-07-26 17:35:06

Date filter

Real-time Data

Sensor Water Level MSL (cm.) Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Date Time Code
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 80 39.4 99 0.27 2017-07-26 17:35:06
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 80 40.2 99 0.27 2017-07-26 17:32:38
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 80 39.6 99 0.27 2017-07-26 17:31:38
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 80 39.8 99 0.27 2017-07-26 17:30:20
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 80 40.1 99 0.0 2017-07-26 17:29:45
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 80 40.1 99 0.0 2017-07-26 17:24:05
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 80 39.7 99 0.0 2017-07-26 17:18:59
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 78 39.4 99 0.0 2017-07-26 17:13:55
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 75 39.7 99 0.0 2017-07-26 17:08:58
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 65 39.5 99 0.0 2017-07-26 17:03:13
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 75 40.1 99 0.27 2017-07-26 17:02:05
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 79 39.2 99 0.27 2017-07-26 17:00:43
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 80 39.9 99 0.27 2017-07-26 16:54:44
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 81 40.2 99 0.27 2017-07-26 16:54:09
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 81 40.8 99 0.0 2017-07-26 16:53:31
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 81 39.1 99 0.27 2017-07-26 16:43:07
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 81 3.0 None 0.27 2017-07-26 16:42:34
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 80 40.0 99 0.27 2017-07-26 16:42:00
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 81 39.0 99 0.27 2017-07-26 16:41:23
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 80 38.8 99 0.27 2017-07-26 16:40:49
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 81 38.9 99 0.27 2017-07-26 16:40:02
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 82 39.2 99 0.0 2017-07-26 16:34:36
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 82 37.8 99 0.0 2017-07-26 16:30:31
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 82 39.2 99 0.27 2017-07-26 16:29:26
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 82 38.3 99 0.0 2017-07-26 16:23:44
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 82 39.6 99 0.0 2017-07-26 16:18:33
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 81 38.5 99 0.0 2017-07-26 16:13:23
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 81 38.6 99 0.0 2017-07-26 16:08:11
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 82 38.2 99 0.0 2017-07-26 16:03:00
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 82 38.9 99 0.0 2017-07-26 15:59:50
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 82 39.7 99 0.0 2017-07-26 15:54:40
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 82 38.3 99 0.0 2017-07-26 15:49:28
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 82 38.3 99 0.0 2017-07-26 15:44:19
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 82 38.0 99 0.0 2017-07-26 15:38:52
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 81 36.3 99 0.0 2017-07-26 15:33:41
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 81 35.7 99 0.0 2017-07-26 15:28:30
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 81 34.1 99 0.0 2017-07-26 15:23:20
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 81 35.3 99 0.0 2017-07-26 15:17:43
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 81 35.2 99 0.0 2017-07-26 15:12:32
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 82 35.5 99 0.0 2017-07-26 15:07:05
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 35 36.1 99 0.27 2017-07-26 15:06:04
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 35 36.1 99 0.27 2017-07-26 15:04:46
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 84 39.6 99 0.0 2017-07-26 14:42:55
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 84 39.4 99 0.0 2017-07-26 14:38:40
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 85 39.2 99 0.0 2017-07-26 14:33:47
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 85 38.7 99 0.0 2017-07-26 14:31:30
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 85 38.5 99 0.0 2017-07-26 14:26:23
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 85 38.6 99 0.0 2017-07-26 14:21:01
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 85 38.5 99 0.0 2017-07-26 14:20:21
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 85 38.7 99 0.0 2017-07-26 14:14:43
GREEN