[ลุ่มน้ำโขง (ภาคหนือ)] Latest Update

Water Level MSL

0 cm.
Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Battery (V) Date Time
31.0 58 0.0 6.65 2016-12-05 16:55:29

Water Level MSL

0 cm.
Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Battery (V) Date Time
34.4 79 0.0 12.94 2019-02-04 13:11:57

Date filter

Real-time Data

Sensor Water Level MSL (cm.) Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Date Time Code
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 34.4 79 0.0 2019-02-04 13:11:57
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 33.5 77 0.0 2019-02-04 13:06:45
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 34.5 78 0.0 2019-02-04 13:01:28
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 33.8 75 0.0 2019-02-04 12:56:10
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 33.6 77 0.0 2019-02-04 12:51:00
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 33.3 77 0.0 2019-02-04 12:45:48
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 33.7 75 0.0 2019-02-04 12:41:39
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 33.9 75 0.0 2019-02-04 12:36:27
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 33.9 75 0.0 2019-02-04 12:31:17
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 32.7 75 0.0 2019-02-04 12:26:05
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 32.7 72 0.0 2019-02-04 12:20:55
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 32.8 77 0.0 2019-02-04 12:15:43
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 32.0 76 0.0 2019-02-04 12:13:31
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 32.1 74 0.0 2019-02-04 12:08:20
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 32.2 76 None 2019-02-04 12:03:09
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 32.0 74 0.0 2019-02-04 11:57:59
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 32.3 74 0.0 2019-02-04 11:52:48
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 32.3 75 0.0 2019-02-04 11:47:33
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 31.8 74 0.0 2019-02-04 11:42:21
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 31.8 74 0.0 2019-02-04 11:37:11
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 32.0 70 0.0 2019-02-04 11:31:59
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 31.5 70 0.0 2019-02-04 11:26:46
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 31.4 70 0.0 2019-02-04 11:21:40
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 31.0 73 0.0 2019-02-04 11:16:21
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 30.9 68 0.0 2019-02-04 11:11:11
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 31.0 71 0.0 2019-02-04 11:05:55
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 30.7 69 0.0 2019-02-04 11:00:44
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 30.1 66 0.0 2019-02-04 10:55:28
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 29.7 65 0.0 2019-02-04 10:50:18
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 29.5 65 0.0 2019-02-04 10:44:57
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 29.3 63 0.0 2019-02-04 10:39:45
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 29.7 64 0.0 2019-02-04 10:34:35
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 29.9 65 0.0 2019-02-04 10:29:25
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 28.4 64 0.0 2019-02-04 10:24:13
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 28.2 64 0.0 2019-02-04 10:18:58
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 28.5 63 0.0 2019-02-04 10:13:47
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 28.3 61 0.0 2019-02-04 10:10:35
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 28.4 61 0.0 2019-02-04 10:05:24
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 27.9 58 0.0 2019-02-04 10:00:13
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 26.8 57 0.0 2019-02-04 09:53:57
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 25.9 58 0.0 2019-02-04 09:48:46
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 26.5 57 0.0 2019-02-04 09:44:12
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 26.3 56 0.0 2019-02-04 09:38:25
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 25.3 53 0.0 2019-02-04 09:33:14
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 24.2 51 0.0 2019-02-04 09:28:02
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 24.2 51 0.0 2019-02-04 09:22:50
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 24.1 48 0.0 2019-02-04 09:17:35
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 23.4 44 0.0 2019-02-04 09:12:20
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 22.0 40 0.0 2019-02-04 09:07:03
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 21.6 41 0.0 2019-02-04 09:01:29
GREEN