[ลุ่มน้ำโขง (ภาคหนือ)] Latest Update

Water Level MSL

0 cm.
Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Battery (V) Date Time
31.0 58 0.0 6.65 2016-12-05 16:55:29

Water Level MSL

85 cm.
Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Battery (V) Date Time
25.6 66 0.0 13.19 2018-06-19 18:55:48

Date filter

Real-time Data

Sensor Water Level MSL (cm.) Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Date Time Code
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 85 25.6 66 0.0 2018-06-19 18:55:48
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 79 26.0 66 0.0 2018-06-19 18:46:24
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 79 26.3 73 0.0 2018-06-19 18:40:46
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 76 25.7 75 0.0 2018-06-19 18:34:11
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 77 26.2 75 0.0 2018-06-19 18:27:39
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 77 25.9 71 0.0 2018-06-19 18:22:28
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 77 26.3 72 0.0 2018-06-19 18:21:14
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 78 25.8 70 0.0 2018-06-19 18:16:02
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 77 26.5 74 0.0 2018-06-19 18:13:56
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 76 26.7 73 0.0 2018-06-19 18:08:45
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 78 27.0 72 0.0 2018-06-19 18:02:53
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 76 26.7 71 0.0 2018-06-19 17:57:42
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 76 27.0 69 0.0 2018-06-19 17:52:16
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 76 27.1 41 0.0 2018-06-19 17:46:54
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 77 27.3 70 0.0 2018-06-19 17:41:42
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 77 27.2 66 0.0 2018-06-19 17:35:17
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 71 27.5 66 0.0 2018-06-19 17:28:48
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 71 26.8 67 0.0 2018-06-19 17:23:18
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 73 27.3 79 0.0 2018-06-19 17:17:44
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 81 27.5 82 0.0 2018-06-19 17:10:39
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 80 27.5 74 0.0 2018-06-19 17:04:56
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 80 26.9 75 0.0 2018-06-19 16:59:00
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 80 27.1 81 0.0 2018-06-19 16:53:31
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 80 27.5 78 0.0 2018-06-19 16:46:34
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 77 26.9 81 0.0 2018-06-19 16:45:27
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 82 26.6 81 0.0 2018-06-19 16:40:16
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 83 26.6 81 0.0 2018-06-19 16:34:28
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 83 26.3 78 0.0 2018-06-19 16:29:02
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 83 26.6 76 0.0 2018-06-19 16:23:39
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 83 25.8 74 0.0 2018-06-19 16:17:56
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 79 26.1 74 0.0 2018-06-19 16:11:30
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 89 26.4 73 0.0 2018-06-19 16:05:20
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 79 25.6 72 0.0 2018-06-19 15:59:48
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 87 25.3 69 0.0 2018-06-19 15:52:51
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 87 25.3 69 0.0 2018-06-19 15:44:56
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 81 25.1 68 0.0 2018-06-19 15:38:44
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 86 25.9 73 0.0 2018-06-19 15:29:52
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 86 25.9 72 0.0 2018-06-19 15:20:02
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 86 24.5 71 0.0 2018-06-19 15:14:39
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 84 25.8 61 0.0 2018-06-19 15:08:53
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 84 24.7 58 0.0 2018-06-19 15:03:05
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 74 24.8 57 0.0 2018-06-19 14:57:49
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 82 24.6 61 0.0 2018-06-19 14:52:29
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 82 24.6 63 0.0 2018-06-19 14:47:18
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 82 24.6 49 0.0 2018-06-19 14:40:41
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 84 24.8 53 0.0 2018-06-19 14:34:15
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 88 24.4 47 0.0 2018-06-19 14:26:34
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 88 24.0 49 0.0 2018-06-19 14:21:05
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 25 23.9 46 0.0 2018-06-19 14:14:17
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 13 24.0 47 0.0 2018-06-19 14:05:20
GREEN