[ลุ่มน้ำโขง (ภาคหนือ)] Latest Update

Water Level MSL

0 cm.
Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Battery (V) Date Time
31.0 58 0.0 6.65 2016-12-05 16:55:29

Water Level MSL

0 cm.
Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Battery (V) Date Time
24.9 49 0.0 12.92 2018-12-16 17:37:58

Date filter

Real-time Data

Sensor Water Level MSL (cm.) Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Date Time Code
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 24.9 49 0.0 2018-12-16 17:37:58
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 24.9 49 0.0 2018-12-16 17:32:48
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 25.2 49 0.0 2018-12-16 17:27:03
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 24.5 51 0.0 2018-12-16 17:21:26
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 25.4 49 0.0 2018-12-16 17:15:41
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 25.4 49 0.0 2018-12-16 17:07:55
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 25.7 55 0.0 2018-12-16 17:02:22
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 25.7 53 0.0 2018-12-16 16:55:10
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 25.8 52 0.0 2018-12-16 16:49:56
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 25.6 52 0.0 2018-12-16 16:45:34
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 26.0 53 0.0 2018-12-16 16:40:24
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 26.1 52 0.0 2018-12-16 16:35:03
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 26.6 55 0.0 2018-12-16 16:29:20
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 354 26.6 55 0.0 2018-12-16 16:23:32
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 354 26.2 54 0.0 2018-12-16 16:18:01
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 354 26.7 49 0.0 2018-12-16 16:11:19
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 28.0 61 0.0 2018-12-16 14:54:08
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 28.4 60 0.0 2018-12-16 14:46:48
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 27.9 60 0.0 2018-12-16 14:40:58
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 28.7 59 None 2018-12-16 14:35:32
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 28.2 None 0.0 2018-12-16 14:30:18
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 28.2 63 0.0 2018-12-16 14:24:49
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 27.8 63 0.0 2018-12-16 14:19:09
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 28.0 60 0.0 2018-12-16 14:13:58
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 28.2 64 0.0 2018-12-16 14:08:43
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 28.5 63 0.0 2018-12-16 14:03:33
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 27.9 61 0.0 2018-12-16 13:59:11
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 27.9 62 0.0 2018-12-16 13:54:00
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 28.2 60 0.0 2018-12-16 13:48:40
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 27.7 60 0.0 2018-12-16 13:43:06
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 29.0 60 0.0 2018-12-16 13:37:52
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 28.7 63 0.0 2018-12-16 13:32:21
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 28.1 64 0.0 2018-12-16 13:26:48
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 28.2 63 0.0 2018-12-16 13:21:31
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 29.0 65 0.0 2018-12-16 13:16:08
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 28.7 64 0.0 2018-12-16 13:10:56
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 29.6 65 0.0 2018-12-16 13:05:43
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 30.4 66 0.0 2018-12-16 13:00:41
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 30.5 68 0.0 2018-12-16 12:55:18
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 30.8 71 0.0 2018-12-16 12:49:45
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 31.3 70 0.0 2018-12-16 12:44:35
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 31.9 72 0.0 2018-12-16 12:39:16
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 31.8 73 0.0 2018-12-16 12:34:04
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 32.9 75 0.0 2018-12-16 12:28:55
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 33.0 76 0.0 2018-12-16 12:23:46
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 33.0 74 0.0 2018-12-16 12:18:31
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 33.2 73 0.0 2018-12-16 12:13:11
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 32.1 74 0.0 2018-12-16 12:08:00
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 32.1 74 0.0 2018-12-16 12:02:46
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 31.2 72 0.0 2018-12-16 11:57:33
GREEN