[ลุ่มน้ำโขง (ภาคหนือ)] Latest Update

Water Level MSL

0 cm.
Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Battery (V) Date Time
31.0 58 0.0 6.65 2016-12-05 16:55:29

Water Level MSL

0 cm.
Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Battery (V) Date Time
25.9 64 0.0 12.83 2018-10-17 00:09:41

Date filter

Real-time Data

Sensor Water Level MSL (cm.) Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Date Time Code
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 25.9 64 0.0 2018-10-17 00:09:41
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 25.1 65 0.0 2018-10-16 23:59:20
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 27.5 66 0.0 2018-10-16 19:51:57
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 28.0 67 0.0 2018-10-16 19:11:46
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 29.6 67 0.0 2018-10-16 18:52:10
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 29.7 68 0.0 2018-10-16 18:45:00
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 29.7 70 0.0 2018-10-16 18:36:46
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 29.4 77 0.0 2018-10-16 18:22:55
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 30.3 72 0.0 2018-10-16 18:08:48
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 31.1 70 0.0 2018-10-16 18:02:57
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 31.5 71 0.0 2018-10-16 17:46:50
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 32.0 77 0.0 2018-10-16 17:41:40
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 32.4 77 0.0 2018-10-16 17:36:25
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 33.1 74 0.0 2018-10-16 17:31:12
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 33.4 87 0.0 2018-10-16 17:26:00
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 33.4 87 0.0 2018-10-16 17:20:41
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 33.9 85 0.0 2018-10-16 17:15:23
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 34.2 88 0.0 2018-10-16 17:10:12
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 35.0 87 0.0 2018-10-16 17:05:01
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 36.1 97 0.0 2018-10-16 16:59:51
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 35.5 97 0.0 2018-10-16 16:56:42
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 35.7 97 0.0 2018-10-16 16:51:31
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 36.0 99 0.0 2018-10-16 16:46:20
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 36.1 99 0.0 2018-10-16 16:41:10
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 36.0 99 0.0 2018-10-16 16:35:59
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 36.3 99 0.0 2018-10-16 16:30:48
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 36.6 99 0.0 2018-10-16 16:25:37
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 38.0 99 0.0 2018-10-16 16:20:25
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 37.7 99 0.0 2018-10-16 16:15:12
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 38.3 99 0.0 2018-10-16 16:04:49
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 38.9 99 0.0 2018-10-16 16:02:43
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 38.6 99 0.0 2018-10-16 15:52:21
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 38.2 99 0.0 2018-10-16 15:47:11
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 39.0 99 0.0 2018-10-16 15:42:03
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 38.4 99 0.0 2018-10-16 15:36:52
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 37.2 99 0.0 2018-10-16 15:26:25
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 37.0 99 0.0 2018-10-16 15:23:16
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 37.5 99 0.0 2018-10-16 15:12:55
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 39.1 99 0.0 2018-10-16 15:07:44
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 38.3 99 0.0 2018-10-16 14:57:22
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 38.5 99 0.0 2018-10-16 14:54:14
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 39.0 99 0.0 2018-10-16 14:49:06
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 38.9 99 0.0 2018-10-16 14:43:51
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 38.9 99 0.0 2018-10-16 14:33:30
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 39.2 99 0.0 2018-10-16 14:28:19
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 38.8 99 0.0 2018-10-16 14:23:08
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 38.3 99 0.0 2018-10-16 14:07:34
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 38.8 99 0.0 2018-10-16 14:02:27
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 38.3 99 0.0 2018-10-16 13:57:13
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 38.0 99 0.0 2018-10-16 13:46:42
GREEN