[ลุ่มน้ำโขง (ภาคหนือ)] Latest Update

Water Level MSL

0 cm.
Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Battery (V) Date Time
31.0 58 0.0 6.65 2016-12-05 16:55:29

Water Level MSL

11 cm.
Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Battery (V) Date Time
28.1 87 0.0 12.97 2018-08-21 22:32:39

Date filter

Real-time Data

Sensor Water Level MSL (cm.) Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Date Time Code
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 11 28.1 87 0.0 2018-08-21 22:32:39
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 11 28.0 79 0.0 2018-08-21 22:28:06
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 11 28.0 79 0.0 2018-08-21 21:47:12
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 28.7 70 0.0 2018-08-21 20:33:15
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 29.6 75 0.0 2018-08-21 20:23:51
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 29.1 71 0.0 2018-08-21 20:17:42
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 29.8 72 0.0 2018-08-21 20:01:48
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 24 30.6 75 0.0 2018-08-21 19:19:47
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 30.6 76 0.0 2018-08-21 19:07:07
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 30.5 78 0.0 2018-08-21 19:01:12
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 25 31.8 81 0.0 2018-08-21 18:36:06
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 25 31.7 82 0.0 2018-08-21 18:30:52
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 31.7 81 0.0 2018-08-21 18:25:26
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 32.7 86 0.0 2018-08-21 18:20:16
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 32.9 82 0.0 2018-08-21 18:15:04
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 33.2 83 0.0 2018-08-21 18:09:50
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 32.6 89 0.0 2018-08-21 18:04:34
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 34.2 93 0.0 2018-08-21 17:59:35
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 33.8 91 0.0 2018-08-21 17:54:11
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 33.8 91 0.0 2018-08-21 17:48:59
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 34.0 95 0.0 2018-08-21 17:45:50
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 34.6 95 0.0 2018-08-21 17:40:39
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 34.7 96 0.0 2018-08-21 17:35:28
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 35.0 97 0.0 2018-08-21 17:30:14
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 36.1 99 0.0 2018-08-21 17:25:03
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 36.1 99 0.0 2018-08-21 17:19:52
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 36.7 99 0.0 2018-08-21 17:14:41
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 36.8 99 0.0 2018-08-21 17:11:33
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 37.1 99 0.0 2018-08-21 17:06:21
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 37.4 99 0.0 2018-08-21 17:01:17
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 37.2 99 0.0 2018-08-21 16:55:56
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 37.4 99 0.0 2018-08-21 16:50:41
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 37.5 99 0.0 2018-08-21 16:45:30
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 36.9 99 0.0 2018-08-21 16:40:20
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 36.1 98 0.0 2018-08-21 16:35:14
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 35.1 92 0.0 2018-08-21 16:24:47
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 34.9 86 0.0 2018-08-21 16:20:30
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 35.0 93 0.0 2018-08-21 16:15:16
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 35.4 97 0.0 2018-08-21 16:10:06
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 35.3 99 0.0 2018-08-21 16:05:53
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 35.3 99 0.0 2018-08-21 16:00:49
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 35.2 98 0.0 2018-08-21 15:55:33
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 35.4 95 0.0 2018-08-21 15:50:24
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 35.6 95 0.0 2018-08-21 15:45:11
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 35.3 97 0.0 2018-08-21 15:40:00
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 36.4 99 0.0 2018-08-21 15:34:44
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 37.1 99 0.0 2018-08-21 15:29:33
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 36.9 99 0.0 2018-08-21 15:26:35
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 37.4 99 0.0 2018-08-21 15:21:15
GREEN
STK-09 สะพานบัวสอน (เชียงของ) 0 37.8 99 0.0 2018-08-21 15:16:02
GREEN