[ทดสอบระบบ] Latest Update

Water Level MSL

33 cm.
Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Battery (V) Date Time
29.9 72 0.0 13.65 2014-09-18 15:41:22

Date filter

Real-time Data

Sensor Water Level MSL (cm.) Temperature (℃) Humidity (%) Raingauge (mm.) Date Time Code
โอเพ่นดรีม 33 29.9 72 0.0 2014-09-18 15:41:22
RED
โอเพ่นดรีม 15 29.9 72 0.0 2014-09-18 14:59:19
GREEN
โอเพ่นดรีม 15 29.9 72 0.0 2014-09-18 14:59:13
GREEN
โอเพ่นดรีม 15 29.9 72 0.0 2014-09-18 14:54:53
GREEN
โอเพ่นดรีม 15 29.9 72 0.0 2014-09-18 14:52:04
GREEN
โอเพ่นดรีม 241 31.2 67 0.0 2014-08-06 10:00:00
RED
โอเพ่นดรีม 242 31.2 67 0.0 2014-08-06 09:30:00
RED